بایگانی نویسنده: xnoverse

گوگل

برای بازگردانی نوشتار خود از فارسی به پارسی، این واژه ها را در پنجره پایینی بیاورید و پس از فرستادن آن، سامانه خودکار آن را برمی گرداند. در برگردان انگلیسی، نخست باید گزینه برگردان زبان” در پایان برگه را برگزینید. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پارسی | دیدگاه‌تان را بنویسید: