برای بازگردانی نوشتار خود از فارسی به پارسی، این واژه ها را در پنجره پایینی بیاورید و پس از فرستادن آن، سامانه خودکار آن را برمی گرداند. در برگردان انگلیسی، نخست باید گزینه برگردان زبان” در پایان برگه را برگزینید. واژگان انگلیسی را در پنجره بالایی آورده و پس از برگردان خودکار گوگل، زمینه برگردانده به رنگ آبی کمرنگ را (که می توانید آن را ویرایش نمایید) به پنجره پایینی برده و همجون بالایی آن را بفرستید.

برگردان دیگر


 1. Ronaldphina می‌گوید:

  Profit +10% after 2 days
  The minimum amount for donation is 0.0025 BTC.
  Maximum donation amount is 10 BTC.

  Ref bonus 3 levels: 5%,3%,1% paying next day after donation
  https://quickchain.cc/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.